Gwarant zapewnia Kupującemu wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie mebli, pod warunkiem ich właściwego użytkowania.

1. Meble należy użytkować zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
2. Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi
warunkami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Normalne warunki
klimatyczne użytkowania mebli: – wilgotność względna powietrza 40-70% – temperatura 15-30 °C
3. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 1m od czynnych grzejników.
4. Należy unikać długotrwałego kontaktu polakierowanych powierzchni z wysokimi temperaturami i
rozpuszczalnikami. Czynniki te mogą również wpłynąć na uszkodzenie powłoki lakierniczej objawiające się w
postaci odbarwień i zmatowień.
5. Polakierowane powierzchnie mebli należy chronić przed zarysowaniem i obiciem.
6. Elementów drewnianych nie wolno czyścić agresywnymi środkami.
7. Stoły i krzesła należy użytkować na równych powierzchniach.
8. Meble powinny zostać ustawione na wypoziomowanym podłożu
9.Do czyszczenia tkanin obiciowych w żadnym wypadku nie stosować środków chemicznych typu rozcieńczalniki, benzyna, alkohol.