Reklamacje i zwroty

W przypadku stwierdzenia fabrycznej usterki, towar niezgodny z Umową należy bezpiecznie zapakować  wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, które klient otrzymał przy zakupie.  Do przesyłki prosimy też dołączyć oryginał paragonu fiskalnego lub kopię faktury oraz wypełniony formularz reklamacji.

Po spakowaniu towaru wraz z wypełnionymi drukami i dowodem wpłaty proszę powiadomić sprzedawcę, aby mógł zamówić przewoźnika w celu odebrania wadliwego towaru.


Ujawnione w okresie odpowiedzialności sprzedawcy wady będą usuwane w terminie 21 dni. Towar po naprawie wysyłamy na koszt sprzedającego. W przypadku braku możliwości usunięcia wady towar zostanie wymieniony na nowy, a w przypadku gdy jest on już niedostępny sprzedający zwróci pieniądze.
Pobierz formularz reklamacji tutaj.


W okresie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towarów przez kupującego.Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie dziesięciu dni od otrzymania towaru.


Warunkiem odstąpienia od umowy jest dostarczenie produktu kompletnego bez widocznych śladów jego używania, w oryginalnym opakowaniu, do przesyłki należy dołączyć pismo informujące, że sprzęt zostaje odesłany na zasadach odstąpienia od umowy, dołączyć oryginał dokumentu zakupu (paragon, faktura ) oraz podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze.

Zwracany towar prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT".

Zwrot wartości produktu dokonamy na Państwa rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w terminie 14 dni.

UWAGA! Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Sprzedający zwróci Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego sprzętu oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego.

 

Formularz reklamacji towaru

POBIERZ